Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1910 р. До М. Грушевського

1910 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Рукопись сю складену вже давненько тримав досі для того, що раз по раз довідувався про нові часописі. Вже хотілося подати їх якнайдокладнійше якнайдокладніше, але чую їх нема у нас, то доводилося розщібатися по цілому Львову. Але все ж є деякі люки (не подано подекуди року вид[ання] тощо), тому просив би, аби мені прислали коректу. Може до того часу довідаюся щось більше.

Але будьте певні, Пане Професор, що сей мій покажчик найповнійший найповніший з усіх досі істнуючих існуючих, бо ні в календарі «Просвіти», ні в москвофільських нема такої повноти і точности точності.

З поважанєм поважанням

Вол.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 411.

Рік написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 237.