Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1910 р. До М. Грушевського

1910 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажний Пане Професор!

Не знаю, як здається Вам ся моя писанина, я таки не дуже з неї вдоволений, бо вийшла скорше газетна статя стаття. Багато чого можна викреслити, відсилачі також можна не всі взяти. Я нотував для того, що з сего цього брульону думаю ще переробити, доповнити і дати статю статтю, чи ряд статей – до ЛНВ, Ради, чи Світла, де можна буде притулити. Завтра піду до «Діла» за Sprawozdanie-м.

Цікаво що історії з укр[аїнськими] молитвами починають відограватися в гімназіях.

З пов[ажаням]

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 410.

Час та місце написання встановлено орієнтовно за змістом.

…історії з українськими молитвами… – згадка про випадки у початкових школах Галичини, коли вчителі примушували українських дітей молитися польською мовою і карали за невиконання цієї вимоги. У № 43 «Слова» вміщена широка стаття про смерть хлопчика-учня після такого покарання.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 236 – 237.