Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.11.1910 р. До М. Грушевського

Львів 5.ХІ

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професоре!

Я написавши більшу частину рецензії пригадав, що краще би було вставити її до статі статті «З літ[ературної] критики», бо предмет «М[олодої] України» той сам (більша її частина – критична стаття «З останніх десятиліть»). Я гадаю, що Ви нічого не матимете проти сього. Але через вставку я мушу затримати цілу статю статтю до завтрього, але завтра останній термін.

Про те се лиш крайній час, я таки ще нині хочу Вам цілу статю статтю передати, але зараз не можу, бо мушу поробити ріжні різні справлення. Дуже перепрошую, що се може спізнить книжечку, але мені здається, що ліпше пустити замітку про книжку Франка не в бібліографії, а в статейці таки. Мені се більше наручно, бо метода розгляду літературних фактів у Франка противна методі Євшана, вона є якраз та, котрої і я хочу.

З поважаннєм поважанням

В.Дорошенко

P.S. Статя Стаття від вставки збільшиться хиба хіба на яких 2-3 сторінки maximum.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 407.

Рік та місце написання встановлено за змістом.

У листі йдеться про рецензію В.Дорошенка на видання: Франко І. Молода Україна: Часть перша: Провідні ідеї й епізоди. – Львів, 1910. Публікована у рубриці «Бібліографія» ЛНВ, 1911, т. 53, кн. 1, с. 226 – 227.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 236.