Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.11.1910 р. До М. Грушевського

Львів 3.ХІ.910

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Замість короткої рецензії на Євшана вийшла у мене ціла статейка. Чи підійде вона до ЛНВ? Коли ні – то сей рукопис зверніть, а я напишу коротеньку замітку. Що до бібліографії, то дещо у мене готове (Рада, Діло, Н[ародна] школа та инь.), але до тих наук, які Ви назвали, дуже мало матеріялу матеріалу. Я ще не встиг переглянути «Руслана». Робота затяглася через те, що як ні як доводиться перечитати статейку, хоч би потім довелося її відкинути. В усякім разі за сі дні все дам. Мені самому вже хочеться взятися до иньшого іншого, то ж не буду затримувати.

Нині у мене маса часу піде на університет, де мушу збирати nomina.

З поважанням

В.Дорошенко

Дуже перепрошую за спізнення, але мені не хотілося аби-як написати.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 406.

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

вийшла у мене ціла статейка. – Йдеться про рецензію В.Дорошенка на видання: Євшан М. Під прапором мистецтва: Літературно-критичні статті. – К., 1910. Публікована у рубриці «З нашої літературної критики» ЛНВ, 1911, т.53, кн.1, с.199-208.

Євшан (справжнє прізвище: Федюшка Микола Осипович; 1889-1919) – український літературний критик.

«Діло» – провідна і багато років єдина українська газета у Галичині. Виходила у Львові у 1880-1939 роках.

«Руслан» – українська клерикальна газета, виходила у Львові у 1897-1914 роках.

…маса часу піде на університет… – у 1909 році В.Дорошенко вступив на філософський факультет Львівського університету, який закінчив у 1913 році.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 235 – 236.