Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

27.10.1910 р. До М. Грушевського

Львів 27.Х.1910

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Тов. Кревецький мені говорив, що Ви питали ся, чи не я то написав до «Ради» про «Народну Гостиницю». Отже запевняю Вас, що та статя стаття й мене самого здивувала – я не писав її і побачив її вперше лише нині о 11 годині. Не знаю, хто се прислужився, чи хто в «Раді» переробив, чи з управи «Н[ародної] Гостиниці». Треба буде до «Ради» післати послати запит.

З повагою

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 405.

Рік написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

«Рада» – українська щоденна газета, виходила у 1906-1914 роках у Києві, фінансована українським поміщиком і меценатом Є.Чикаленком.

«Народна гостиниця» – кооперативне товариство, засноване 1899 року у Львові. Мало на меті будівництво та влаштування у містах та курортних місцевосцях Галичини готелів з порівняно невисокими цінами. У листі йдеться про анонімну статтю «Українська «Народня гостиниця» у Львові», надруковану у газеті «Рада», 1910, № 230 від 12/25 жовтня. Стаття привернула увагу кореспондентів через те, що фактично повторює матеріал В.Дорошенка на цю ж тему з № 40 «Села», друковану за підписом «В.Л-ко».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 235.