Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.10.1910 р. До М. Грушевського

Львів 22.Х.910

Високоповажаний Пане Професор!

Я зробив цілу статейку на подану Вами тему. Коли ж її вже не можна буде умістити в найближчому числі, то нехай піде вона як чергова допись і тоді Ви мені її зверніть, аби я міг поробити відповідні зміни, вставки чи що. В такім разі додаю ще невеличку згадку тільки про факт обструкції без коментарів.

З повагою

Вол.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у М.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 404.

Місце написання встановлено за змістом.

Я зробив цілу статейку… – у № 42 газети «Село» під рубрикою «З закордонної України» – велика кореспонденція В.Дорошенка про вимогу виборчої реформи українськими галицькими послами у парламенті.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 235.