Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

7.10.1910 р. До М. Грушевського

Богородчани 7.Х.910

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Нині дістав Ваш ласкавий лист. Дуже дякую за продовження відпустки. Залюбки скористаюся з дозволу і пробуду тут зайвих день-два, бо погода стоїть напрочуд гарна. В усякім разі на службі буду вже в середу на тім тижні. Був би ще ранійше раніше, але можу звідси виїхати лише у вівторок, бо тоді мої гостинні господарі будуть в Станиславові Станіславові і просять, аби я задержався до того часу.

Допись вишлю в понеділок, отже у вівторок вона буде у Вас. Не знаю, як дам раду з «Січами», бо тут бракує потрібного матеріалу матеріалу. Чи не ліпше відстрочити – у Львові я можу знайти більше відомостей, бо оден один із товаришів збирався писати про «Січи» ще до покійного «Слова». Хиба Хіба напишу про якесь иньше інше товариство, хоча б напр[иклад] про «Сільський Господарь Господар». Тут, здається, найду потрібний матеріял матеріал.

З високим поважаннєм поважанням

Вол.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 403.

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

«Січ» – назва українських студентських організацій, які діяли у другій половині XIX – на початку XX століття у Львові, Чернівцях, Відні, Граці.

«Слово» – щотижнева газета, виходила у Києві в 1907-1909 роках, редактор-видавець О.Корольова.

«Сільський господар» – кооперативне товариство у Галичині. Існувало з 1899 до 1944 рік.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 234 – 235.