Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1910 р. До М. Грушевського

1910 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Проф[есор]!

Коли огляд задовгий, то викиньте про делегації, а також дещо скоротіть про сойм сейм. Я написав навмисне довше, щоб не минути нічого – може можете пустити в цілости цілості, а ні – то викинете.

З повагою

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 412.

Рік написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Йдеться про огляд поточних подій, написаний В.Дорошенком для газети «Село».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 237.