Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

16.09.1910 р. До М. Грушевського

Львів 16/ІХ

Варіанти тексту

Високоп[оважаний] Пане Професор!

Я написав ще некрольог некролог і Доманицького. Оба лишаю у т.Кревецького. Коли т.Козловський у Вас, скажіть йому за гроші, які я взяв у нього і післав послав нині до Жаб’я – poste restante.

З поважанєм поважанням

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459. Арк.400.

Рік та місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці. Лист відіслано зі Львова до Криворівні (пошта села Ясенів-Горішній), де відпочивав тоді М.Грушевський з родиною.

Доманицький Василь Миколайович (1877-1910) – філолог, публіцист, фольклорист, історик.

Жаб’є – село у Східних Карпатах на березі Чорного Черемошу. Тепер – селище міського типу Верховина (з 1962 р.) Івано-Франківської області. У кінці XIX – на початку XX століття сюди часто приїжджали на літній відпочинок багато українських діячів культури.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 233.