Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.09.1910 р. До М. Грушевського

Львів

Варіанти тексту

Високопов[ажаний] Пане Професор!

Висилаю Вам статі статті до «Села». Некрольог Некролог Грінченка до «Записок» ще нині міг би вислати, але боюсь, що Вас не застане вже. Так само, що до ст. 45-47 статі статті до Вістника Вісника. Я там писав поспіхом, тому може не зовсім виразно виложив свої гадки, думаю, що треба їх висловити яснійше ясніше. Вибачайте, що запізнився. Статю Статтю в усякім разі вислав ще перед телєграмом телеграмою.

З поважанєм поважанням

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 399.

Дату та місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 233.