Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.10.1910 р. До М. Грушевського

Богородчани 4.Х.910. В Богородчанах

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Посилаючи Вам допись до «Села», прошу вибачити, що роблю се так пізно. Був трохи змучений і хтів одпочити. Вертаю я до Львова десь за тиждень, якщо не раніше. Найдальше – ще днів десять хотів би тут перебути, коли погода стоятиме така, як тепер. Але певнійше певніше, що за тиждень я вже буду у Львові. Коли буде щось цікавого, то ще перед від’їздом звідсі пришлю другу допись до «Села».

Дякуючи дуже за посаду, про офіціальне переведення якої на виділі сповістив мене т.Кревецький, я прошу Вас, пане Професор, о продовження моєї відпустки на тиждень, евентуально на два, до половини жовтня maximum. Зі Львова я виїхав 17.IX.

З поважанєм поважанням

Володимир Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 401.

Дякуючи дуже за посаду… – Йдеться про призначення В.Дорошенка завідувачем новоствореного Бібліографічного бюро у НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 233 – 234.