Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.10.1903 р. До Ф. Вовка

Львів Львів, 13(26).Х.1903

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважний] Добродію!

Я поручив справу сам п.Возняку. В справі магічної ляторгії прошу порозумітися з п.Гнатюком. В середу о 5 засідання історичної секциї секції. З глубоким глибоким поваж.

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1946.

Публікується вперше за автографом.

Возняк Іван Степанович (1865-1914) – директор друкарні НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 202.