Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 1898 р. До О. Маковея

Кін. 1898 р. Львів

Варіанти тексту

Високоп[оважаний] Добродію!

Мені дуже шкода, але вийшло очевидне непорозуміннє непорозуміння. Я підноси[в] потребу огляду фейлетонів в значінню значенні оцінки – передовсім оригінальної белетристики. Може я неясне висловився, хоч говорив про се кілька разів на засіданнях, але Ви дали зовсім що иньшого іншого: огляд техніки фейлетонової, що редакциям редакціям може бути прикрий, але публіці певне мало інтересний. Огляду-оцінки самої белетристики оригін[альної] нема зовсім. Екскурс про «Народну часопись» має зовсім характер реклями реклами для неї, що зовсім не на місці, тим більше що не піднесено, що та забранжа з публіки минається для «Нар[одної] часоп[иси]». Рівно ж мене здивували Ваші компліменти за паскудні дописи, друков[ані] в «Буковині».

В конці кінці я уважав би за можливою до друку Вашу статю статтю по грунтовнім тільки переробленню в сім напрямі; передовсім було б пожадано, аби була введена літературна оцінка оригінального матеріалу. Прошу отже передати ще Франку сю статю статтю разом з моїм листом і дати знати евентуальне, коли б ми могли ще в сій справі порадитися.

З глуб[оким] глиб[оким] поважанням М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 915).

Місце і час написання встановлено за змістом.

У листі йдеться про оглядову статтю О.Маковея «Про фейлетони українсько-руських політичних часописей в р. 1898», яка після переробки була надрукована під рубрикою «З життя і письменства» (ЛНВ, 1899, т.VI, с. 38 – 53).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 121 – 122.