Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 1898 р. До О. Маковея

Кін. 1898 р. Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Позвольте просити Вас на раду в справах галицько-українських літературних і політичних, яка відбудеться стисло довірочно в понеділок, 24 с[ього] м[ісяця] о год[ині] 6 веч[ора] в канцелярії наук[ового] товариства ім.Шевченка.

З поважанєм поважанням Мих.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 917).

Місце і приблизний час написання встановлено за змістом та за розміщенням цього листа серед інших листів М.Грушевського до О.Маковея.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 122.