Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.11.1898 р. До Ф. Вовка

Львів 10(22).ХІ.1898

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродій

Я беру назад пропозицію, з котрою вихопивсь у вчорашньому листі. Кілька разів я, в інтересах розвою наукової роботи, пробував щось своєю особою зробити для етнольогічного етнологічного видавництва, але ось ми якось не могли з собою прийти до ладу. Тому уважаю ліпшим раз на завсіди зробити кінець нашим кореспонденциям кореспонденціям.

В Науковім товаристві є досить місця, аби могли працювати осібно обоє, не наступаючи собі на нагнітки. Я маю під своїм безпосереднім доглядом кілька видавництв, і того з мене досить. «Етнольогічні Етнологічні матеріали» є видавництвом Етнографічної комісиї комісії Т[оварист]ва, головою котрого є др.Франко; в його опіці мають бути й «Етнольогічні Етнологічні матер[іяли]», а що він є членом виділу і секциї секції, тож може у всіх інстанциях інстанціях пильнувати інтересів його видавництва. На його ж руки будете ласкаві присилати матеріял матеріал и для докладу секциї секції.

В друкарських справах має Вам служити д.Беднарський, а вищою інстанциєю інстанцією над ним є д.Паньківський. Але розуміється і др.Франко і д.Паньк[івський] тоді тільки зможуть підганяти Бедн[арського], коли не буде задержки від редактора, се само собою розуміється.

Гроші для закупки «Anthropologie» і для Вас a conto гонорару я казав послати. За сім пожелавши всього найліпшого Вам на прощання, пишу се з поважанням

Мих. Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1922.

Вперше опубліковано у часописі «Родовід» (1997, № 15, с.59) за автографом.

Етнографічна Комісія НТШ – заснована у 1898 році. Видавала «Етнографічний збірник» і «Матеріали до українсько-руської етнології», її очолювали Іван Франко, пізніше Володимир Гнатюк.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 161.