Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Варіанти до «Богданової могили» Шевченка

Михайло Грушевський

Покійний співробітник наш д. Олексій Маркевич надіслав був мені на початку сього року копію Шевченкової «Богданової могили», списану ним з автографа, з таким поясненням:

«У п[ані] Орлової, що живе близько одної з станцій Миколаївської залізниці, знайшлось три власноручно написані на листку паперу поезії Шевченка, дві з них загально звісні: «», «», а третя – «» хоч і звісна, але з прогалинами; що вони стоять в російських виданнях, се натурально, але єсть прогалини і в празькім виданні, а львівського у мене нема. Мені прийшло на гадку, що, може, сі прогалини ще не опубліковані, отож і посилаю Вам сю поезію в цілості».

В новіших виданнях «Кобзаря», як відомо, ся поезія друкується без прогалини, але прислана Маркевичом копія мала декілька варіантів, які я собі по одержанні його листа понотував, відкладаючи їх опублікування до якоїсь нагоди. Тепер подаю їх на пам’ятку покійника, що потрудився їх прислати. З них деякі безвартісні, очевидно – се помилки, деякі ж мають свою ціну. Подаю ті вірші, що мають варіанти в порівнянні з виданням проф. Романчука, зазначаючи курзивою самі варіанти:

Могили все розривають

За те тобі така й доля

Ляхи задавили

Що вони тільки наймали

Татарам на пашу

Та ляхам – а може й справді!

Нехай по їх буде!

Так сміються ж з України

Стороннії люде…

Не смійтеся ж, чужі люде!


Примітки

Перша публікація: ЗНТШ. – 1903. – Т. 54. – С. 5 – 6. Подається за першодруком.

…копію Шевченкової «Богданової могили»… – йдеться про кінцевий фрагмент містерії «Великий льох» Т.Шевченка (рядки 500–547), який починається: «Стоїть в селі Суботові…» Автограф та список О.Маркевича, про які тут йдеться, на сьогодні невідомі.

Вперше реконструкція повного тексту містерії була здійснена у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. – Т. 1. – К., 1989. – С. 221 – 233, коментар – с. 494 – 497. До того в усіх виданнях «Кобзаря» рядки 1 – 499 під назвою «Великий льох» та рядки 500 – 549 під назвою «Стоїть в селі Суботові» помилково друкувались як окремі твори.

Про належність останнього фрагмента до тексту містерії див.: Білецький О. Ідейно-художнє значення поеми «Великий льох» / Зібрання праць: У 5 т. – К. 1965. – Т. 2. – С. 245; Бородін В. «Великий льох» / Над текстами Т.Г.Шевченка. – К., 1971. – С. 165-181.

У сучасних академічних виданнях творів Т.Шевченка ця публікація враховується, однак через відсутність автографа і списку неможливо визначити точність відтворення тексту в усіх деталях.

У п[ані] Орлової – родичка В.М.Рєпніної, приятелька Т.Шевченка.

хоч і звісна, але з прогалинами – вперше цей фрагмент за нез’ясованим джерелом був надрукований у львівській газеті «Dziennik Literacki» (1861. – № 62. – С. 495 – 496).

в празькім виданні – йдеться про видання: Шевченко Т. Кобзар. – Прага, 1876. – Т. 1, 2. Кобзар вийшов коштом київської «Старої громади», упорядники – Ф.Вовк і О.Русов. До першого тому, призначеного для поширення в Росії, увійшли підцензурні твори, до другого, призначеного для Галичини, Буковини й Закарпаття, – твори, які не дозволяли друкувати в царській Росії, або друкували з купюрами. Тут уперше з’явилися 16 раніше неопублікованих творів поета («Царі», «Марія» та ін.), подано чимало варіантів Шевченкових текстів.

львівського у мене нема – йдеться про видання: Поезії Тараса Шевченка. – Львів, 1867. – Т. 1, 2. Сюди увійшло 216 творів, значну частину яких становили політичні вірші й поеми, які не друкувалися в Росії або були спотворені цензурою. Деякі твори помилково були приписані поетові.

в порівнянні з виданням проф. Романчука – Ю.Романчук редагував кілька видань творів Т.Шевченка: Кобзар. Вибір поезій для народу. – Львів, 1894-1895. – Частини 1, 2; Поезії. – Львів, 1902; Твори. – Львів, 1907 і 1912.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 161.