Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Е.В.Петухов. Письма Н.В.Гоголя к Н.Я.Прокоповичу (1832 – 1850)

Михайло Грушевський

К., 1895, ст. ІІ + 60 + 2 табл.

Листи Гоголя до його шкільного колеги й приятеля Прокоповича (одного з менших поетів російських), переховані в бібліотеці їх спільної almae matris – Ніжинського ліцею (тепер інституту), вже видрукував раз Гербель (часоп[ис] «Русское слово», 1859, І). Д[обродій] Петухов видав сі справді дуже важні для біографії Гоголя листи наново в сій брошурі з поводу ювілею інституту, уважаючи видання Гербеля дуже непоправним; до листів Гоголя додано ще чотири листи самого Прокоповича і два знімки фототипічні з листів Гоголя.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – 1897. – Т. 17. – Кн. 3. – С. 44 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 242. – Арк. 116. Підпис: М.Г.

Пєтухов Євген В’ячеславович (1863 – 1948) – літературознавець, історик літератури, педагог. Екстраординарний професор Ніжинського історико-філологічного інституту (1889 – 1895), ординарний професор Юр’ївського (у Дерпті) університету (1895), з 1919 р. – у Кримському університеті (з 1925 р. – педінститут). Член-кореспондент Академії наук (1916). Основні праці: «Серапион Владимирский, проповедник XIII века» (1888); «Болгарские литературные деятели древнейшей эпохи на русской почве» (1893); «К истории древнерусского пролога» (1893); «Русская литература» (1910; 3-е изд. 1916).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 299.