Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 1910 р. До М. Грушевського

Кін. 1910 р. Санкт-Петербург

у Львів з Спб.

Дорогий Михайло Сергієвич,

Клиші Ваши etc. прийшли у цілості і вже передані д.Стебницькому. Що ж до фотогр[афії] клиши (моїх) то вийшло непорозуміння. За се пишу Гнатюкові. Привіт М[арії] С[ільвестрівні].

Ваш Хв.Вовк


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 389, с.454.

Публікується вперше за автографом. Місце і дату написання встановлено за змістом. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від грудня 1910 р.

Стебницький Петро Януарійович (1862-1923) – громадсько-політичний діяч і публіцист. Один з керівників української громади у Петербурзі. Брав участь у виданні ряду часописів і енциклопедії «Украинский народ в его прошлом й настоящем».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 218.