Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.03.1912 р. До М. Грушевського

Львів 25.ІІІ.1912

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Посилаю Вам обчислення VI книжки «Записок». Що до статі статті про Гребінку, то вона у мене вийде ширша, ніж я думав, але я гадаю, що для «ЛНВ» може бути цікавою. Я мусів трохи перечитати всякої всячини і тому запізнився з нею. В усякім разі на сім тижні вишлю, так що до IV книжки з певністю може піти.

Просив би дуже Вас, Пане Професор, від імени імені Бібліотеки розпорядити, аби з Київа Києва негайно висилали нам один примірник «ЛНВ» для бібліотеки, бо досі ще напр[иклад] ми не маємо 2-ої кн[иги] «ЛНВ» і взагалі він приходить до нас через 3 тижні по появі на рос[ійській] Україні.

Коли би один екз[емпляр] київська контора нам висилала, ми би тут скорше були an concant укр[аїнської] літератури і житя життя. Се тим більше нас інтересує, що все в кождій книжці є чиєсь з нас сочиненіє. Та крім того Бібліотеці дуже важно мати й київський примірник, бо з огляду бібліографічного – є се иньше інше видання! Не дістаємо ми і відбиток з Київських «Записок».

2-га кн[ига] «ЛНВ» ще на желізниці залізниці. Трапилася з нею пригода – частину накладу через необережність облито олією. Се трохи припізнює відобраннє відібрання посилки, але натомість є втіха, що може Вид[авнича] Спілка на сім трохи заробить: 148 пр[имірників] книжки 2-ої знищених, отже здекомплетовано 148 річників. Їх треба додруковати – значить почислить ще кошти нового накладу 148 екз[емплярів] 2-ої кн[ижки] + кошти втрати від опізнення. Словом, на мою думку, на сім можна 2-3 тис. корон виграти!

Всього кращого.

З правдивим поважанєм поважанням

Ваш В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 454-455.

Місце написання встановлено за змістом.

Що до статі статті про Гребінку… – «Євген Гребінка. З нагоди 100-літніх роковин народження)». – ЛНВ, 1912, кн. 7.

…є се иньше інше видання! – цей бібліографічний нюанс, який виник після перенесення у 1907 році друку ЛНВ до Києва, пояснено у спогадах Ю.Тищенка:

«Журнал друкується для обох частин України в Києві й виходить, так би мовити, двома виданнями. Наклад для наддніпрянців брошурується і поширюється як київське видання, а для Львова негайно надсилається в аркушах. У нас [тобто, у Львові. – Упор.] до нього виготовляється лише львівська обкладинка та провадиться брошурування й експедиція.» – Юрій Тищенко (Сірий). З моїх зустрічей: Спогади. – К., 1997. – С.63.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 259 – 260.