Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

21.02.1911 р. До М. Грушевського

Львів 21.ІІ.911

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Спішу повідомити Вас, що коректу я вже давненько віддав Всеволодови Всеволодові Олександровичу і він її відослав відіслав Вам, не пригадую в суботу чи неділю. Дуже можливо, що Ваш лист і моя коректа розминулися. В усякім разі, коли вони десь в дорозі застрягла, чи не могли б Ви зачекати на неї, бо я таки чимало там додав і справив, бо дещо був пропустив.

До «Записок» віддав усе, що лишалося – більше не маю нічого.

Щодо політичного огляду – по довшім роздумуваню роздумуванні я хочу просити Вас, аби Ви мене від нього увільнили. Мені прикро відмовлятися, але я думаю, що на иньшім іншім полі я для Вістника Вісника і для Вас, Пане Професор, буду може більше користний корисний. Очевидно вести політичний огляд може потрафив би і я, але боюся, що не міг би вести його так, як слід.

Як ні як я стою дуже далеко від місцевого політичного житя життя, навіть від людей політики, і за тісні мури Акад[емічного] Дому і бібліотеки Наук[ового] Т[оварист]ва майже не вихожу. Боюся, що часто я не зміг би орієнтуватися в ситуації і висвітлювати її як слід. Вести політ[ичний] огляд в ЛНВ – річ відповідальна дуже і далеко труднійша трудніша, як дописувати до «Села». Вимагає вона і доброї підготовки, і вічного бдінія над політикою, що для мене майже неможливе, бо я більше прив’язаний до бібліотечного столика, як до політичної трибуни.

Мені легше буде робити якусь роботу з области області літератури, в котрій я щось тямлю, вмію розбиратися і знаю, як ступити. Крім того, що я більше звязаний зв’язаний з бібліотекою, як форумом, у мене й серце більше лежить до літературної праці, отже думаю, що на сім полі я був би може користнійший корисніший. До того всього є ще одна причина, яка стоїть мені на перешкоді: я хочу десь може на слідуючий місяць поїхати на курацію, бо нерви мої все не ліпші, отже хотів би закінчити ріжні різні взяті на себе кавалки, передовсім про шкільництво до «ЛНВ» і огляд укр[аїнської] літератури до «Н[ашої] школи».

Всі сі причини спонукують мене просити Вас, Пане Професор, звільнити мене від політ[ичних] оглядів.

Хотів би я просити Вас також повернути мені мою статю статтю про потреби бібліотеки Наук[ового] Т[оварист]ва, котру я виготовив до «Ради». Я душе перепрошаю перепрошую, що насмілився турбувати Вас, але я не знав, що у Вас нема близьких відносин з «Радою». Може б я ту статю статтю переробив до «Хроніки», «ЛНВ», чи що? Або може просто звідси офіціяльно офіціально вислати до «Ради» з рамени рамена Бюра?

Покладаюся на Ваше рішенє рішення.

Бувайте здоровенькі. Щиро відданий Вам

Вол.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 425-426.

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 244.