Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

06.1910 р. До М. Грушевського

Червень 1910 р. Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] п[ане] Професор!

Чергової дописи не подаю, бо властиво немає нічого цікавійшого цікавішого, хиба хіба що про останні «відкриття» Раковського. Але про се можна подати і згодом, тим більше, що для сього числа напевне є досить матеріялу матеріалу ще з попередньої дописи (вибори на Угорщині і З’їзд фах[ових] організацій).

З поважанєм поважанням

В.Д.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 409.

Рік та місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці. Місяць – орієнтовно за змістом.

У листі йдеться про підготовку матеріалів для «Села»: у № 23 публікувались статті В.Дорошенка про з’їзд фахових організацій (під псевдонімом Вол. Лікаренко) та «Вибори на Угорщині» (за підписом В.Д.). У № 25 – про взаємини поляків та українців у Галичині, зокрема про т.зв. «відкриття» поляка Б.Раковського, раніше відомого як співробітника німецької розвідки. Він розпускав чутки у реакційній польській та москвофільській пресі про нібито існуючу фінансову підтримку пруським урядом українського руху на шкоду полякам.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 230.