Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.05.1910 р. До М. Грушевського

Львів 30.V.910

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професоре,

Автограф листа В. Дорошенка до М.…

Посилаю Вам допись для слідуючого числа. Нав’язую її до попередньої дописи про унів[ерситетську] справу. Здається, що друкувати її можна, бо особливих подій поки що на університеті нема чого сподіватись: все більше-меньше менше спокійно в студ[ентському] таборі.

З шанобою

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 393.

Місце написання встановлено за змістом.

…до попередньої дописи про університетську справу. – йдеться про кореспонденції, друковані у № № 20 та 21 «Села».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 229.