Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.08.1895 р. До М. Грушевського

Варшава Варшава, 10 авг. 95

Дорогий земляче!

Сегодня мій помощник сказав, що новий переписчик – Влодарський був вже два раза, та все не заставав мене. Я зараз послав у Головний Архів кур’єра. Пан Влодарський прийшов, ми балакали. Мені здається, що він чоловік опитний (він переписував «Regestrum fumalium» Подолії).

Взяв тепер дві книжки, де Перемишль. Ну тепер я спокоен.

Ваш М.Біляшевський


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с.27.

Влодарський… – Александр Влодарський – чиновник Головного архіву давніх актів у Варшаві, який протягом 1895-1902 років робив копії джерел (люстрацій королівщин та інвентарних описів маєтків), що готувалися М.Грушевським до видання у серії «Жерела до історії України-Руси». З часу рекомендації А.Влодарського на цю роботу (1895 р.) до 1898 року М.Грушевський підтримував зв’язки з ним головним чином через М.Біляшівського, про що є немало згадок у листах останнього. Докладніше про співробітництво А.Влодарського з М.Грушевським у 1898-1902 роках див.: ЦДІАУ(К). – ф.1235, оп.1, спр.388, арк.1-9 зв. (листи А.Влодарського до М.Грушевського).

…він переписував «Regestrum fumalium» Подолії… – Можливо йдеться про опублікований в «Архиве ЮЗР». – Ч.VII. – Т.2. – С.271 «Реєстр сплати подимного податку Поділля 1493 p.» (Regestrum fumalium Podoliae).

…дві книжки, де Перемишль… – Можливо М.Біляшівський тут має на увазі інвентарні описи Перемишльського староства 1497, 1553, 1606, 1667 років, що зберігались в Архіві Варшавської казенної палати (теперішній шифр документів: AGAD. – ASK. – Oddz.LVI. – Sygn.P.1.І,II) та опис цього ж староства 1494 року (AGAD. – Oddz.LIV. – Sygn.37).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 39.