Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

16.06.1895 р. До М. Грушевського

Варшава Варшава, 16/28 іюня 95

Варіанти тексту

Дорогий земляче!

Листи наші розминулись, від того й не написав Вам обо всім о чім питали в Вашім листі. Своє мішкання мешкання я міняю; не знаю, де буду, так що з «Записками» трохи зачекайте.

Як Ваше здоровля здоров’я? Дивіться, хоч Ви тримайтесь, на собі я вже крест поставив. Як ще протянеться протягнеться з год таке, то не поминайте лихом. Це кажу не жартуючи, сам не знаю яку й раду дать собі: броси та броси. Заспокоюсь на хвилину, а потім знову. Ну буде!

Ваш лист одібрав вчора, але пізно. Не міг вспіти зробить що кажете, посилаю копії сегодня.

Може надряпаю деяку рецензію. Якби Ви знали, що робиться з моєю головою. Чи скоро кінець усьому?

Бувайте здорові, пишіть, як що буде треба – з радістю зроблю.

Ваш М.Біляшевський


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с.24-26. М. Грушевський відповів на цей лист 19.06.1895 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 37.