Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

03 – 04.1907 р. До І. Франка

Березень – квітень 1907 р. Київ

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Доктор!

Отже прогрішився ЛНВ. Вчора приходив Єфремов і просив більше не писати його імені між близшими ближчими співробітниками ЛНВ, бо він не годиться на вибір белетристики, особливе обурення висловив на уміщення Федорченка («пошлость»), відказував на Нарцизи, вірші Чернігівця etc. Сенс моральний одначе лежить мабуть більше в тім, що Єфремів Єфремов тепер особливо тісно зблизився до Грінченка, тепер удвох разом їдуть до Італії, etc.

Пришліть оповідання Юркевича. Пошукайте рукопись Бонавентури. Коли не дали ще, то дайте рецензії для «Записок» і напишіть іще для ЛНВістника ЛНВісника (для IV і V кн.) кілька рецензій.

З щирим поважанням М.Грушевський

Чи не написали б Ви рецензійки на книжку Грінченка, яку посилаю? Може б іще на сю книжку встигло.


Примітки

Друкувався у зб.: Великий українець. – 1992. – с. 255 – 256.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 149 – 150).

Місце написання і дату встановлено орієнтовно за змістом.

…відказував на «Нарцизи»… – Йдеться про оповідання Д.Лукіяновича «Білі нарцизи в’яли» – ЛНВ, 1907, кн. 2, с. 194 – 207.

Чернігівець – один з псевдонімів М.Вербицького. Його вірші «Мрії», «Королева» друкувались у ЛНВ, 1907, кн. 1 – 3, с. 212, 526.

Пошукайте рукопись Бонавентури. – Йдеться про рукопис статті с. Єфремова «Бонавентура в українській літературі» – ЛНВ, 1905, кн. 3, с. 187 – 202.

…рецензійки на книжку Грінченка… – 1907 року вийшло кілька книжок Б.Грінченка, але на жодну з них І.Франко у цей період рецензій не писав.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 97.