Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

26.12.1894 р. До І. Белея

Львів

Варіанти тексту

Як будете давати оголошення про збори історичної секції (в понеділок 19/31), окрім реферата проф. Матіїва прошу поставити (на другім місті місці, по ньому) Д[окто]ра Гр[игорія] Величка – Політичні і торговельні взаємини Руси і Византиї Византії в X і XI ст. (географічні обставини Руси і Византії, відносини політичні, зносини торговельні) – референт М.Грушевський.

В суботу прошу пригадати, що відчит публичний публічний буде в понеділок же (19/31) о год. 6-ій.

Чи не переклали б Ви в фелєтонах фейлетонах «Діла» розправи Режабка за Юрія Болеслава Тройденовича (Jiri II etc. – в Časopis musea českego 1883, І-III), то було б добре.

З глиб[оким] пов[ажанням] М. Г.


Примітки

Листування М.Грушевського з І.Белеєм мало нерегулярний характер. Переважно стосується друку різних матеріалів у газеті «Діло», редактором якої довго був І.Белей. У фонді І.Белея збереглося лише три листи та записки М.Грушевського, також кілька його заміток та повідомлень, які призначалися для друку.

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 100, № 1500).

Місце і дата відправлення – за поштовим штемпелем на листівці.

Чи не переклали б Ви… розправи Режабка… – Мова йде про статтю І.Ржежабека «Юрій II, останній князь всієї Малої Русі», опубліковану чеською мовою в журн. «Časopis Musea Kralovstvi Českeho», 1883, № 57.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 73 – 74.