Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До справоздання з другого засідання Українського наукового товариства в Києві

Михайло Грушевський

Позволю собі справити деякі недокладності з дебатів на сім засіданні.

Д[обродій] Науменко з приводу заміток д. Грінченка, пояснив, що М.О.Маркович-Жученко, бувши в 1902 р. в редакції «Киевской старины» і передаючи своє оповідання, казала, що має кілька таких давніх начерків; при тім говорила по-українськи свобідно, але досить звичайно. Я з приводу поданих д. Доманицьким матеріалів запримітив між іншим, що дати під оповіданнями Марка Вовчка, вказані д. Доманицьким, не можуть бути датами їх написання, а хіба якоїсь останньої редакції, або переписування, бо ж оповідання не могли писатися по одному на день, по кілька день підряд.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Рада. – 1907. – 4 жовтня. – № 223. – С. 3. Підпис: М.Грушевський. Передрук замітки вміщений у газеті: Руслан. – 1907. – 24 (11) жовтня у кінці хроніки «Засідання Київського українського наукового товариства».

Подається за першодруком.

Приводом до вміщення цієї замітки стала дискусія, що відбулася під час засідань Українського наукового товариства у Києві 16 вересня та 1 жовтня 1907 р. Предмет дискусії – встановлення авторства творів, які після смерті Марка Вовчка були передані її чоловіком для підготовки до друку. Опрацювання творчої та епістолярної спадщини здійснював В.Доманицький, що відображено у його листуванні з М.Грушевським (Листування Михайла Грушевського / Упоряд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. – Т. 1. – С. 203 – 217).

Дискусія зав’язалася між І.Стешенком, Б.Грінченком з одного боку та В.Доманицьким з іншого. У звідомленні з засідання від 1 жовтня 1907 р. зафіксована і думка М.Грушевського, яку він висловив і в цій замітці в «Раді». Зокрема, вчений зауважив, що «дати на рукописях М[арка] Вовчка не мають значення, бо ними можуть бути показані роки останньої редакції, а не дійсного написання творів, і брак поправок в рукописах також, бо се може бути копія з поправленого» (див.: Хроніка Українського наукового товариства в Київі // Записки Українського наукового товариства в Київі. – К., 1908. – Кн. 1. – С. 152). Розв’язкою дискусії стали студії В.Доманицького: Марія Олександрівна Маркович – авторка «Народних оповідань» // ЛНВ. – 1908. – Т. XLI. – С. 48 – 75; Його ж. Авторство Марка Вовчка // ЗНТШ. – 1908. Т. LXXXIV. – С. 111-171

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 38.