Start page

Mykhajlo Hrushevsky

Encyclopedia of life and creativity

?

In 1917

Mykhajlo Hrushevsky - photo In 1917

Hrushevsky. Photo 1917 (?)

After publication: Hrushevsky M.S. Works in 50 volumes. – Lviv: Svit, 2007. – Vol. 4, No. 1.