Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Шершень»

Михайло Грушевський

«Шершень», український тижневик сатирично-гумористичний, що зачав виходити з сим роком, випустив уже 9 чисел. З великою приємністю можемо занотувати, що кружок українських артистів, який заходився коло видання сього першого ілюстрованого тижневика на російській Україні, дав собі ним дуже гарне свідоцтво. Вони вміли получити нові артистичні напрями з живою симпатією й замилуванням до української історичної і побутової традиції й інтересом до сучасних змагань поступової суспільності та поставили свою часопись на висоті артистичних вимог; кожде число приносить образки високої артистичної стійності.

Зміст спочатку стояв далеко нижче від ілюстрацій, але в останніх числах і з сього боку бачимо рішучий поворот до ліпшого. Тому що рисунки, а тепер і зміст мають переважно ширший і загальніший інтерес, а не хвилевий тільки і локальний, часопись ся повинна обудити живе заінтересування не тільки на російській, але й на австрійській Україні, тим більше, що ціна її дуже приступна (число коштує 10 коп.). Для Галичини приймає передплату й веде продаж поодиноких чисел книгарня Наук[ового] товариства ім. Шевченка у Львові.


Примітки

Перша публікація: ЛНВ. – 1906. – Т. 33. – С. 596 – 597.

Подається за першодруком.

«Шершень» – «Український гумористично-сатиричний тижневик з малюнками і карикатурами на громадські і політичні теми». Виходив у Києві в січні-липні 1906 р. Видано 25 чисел. Редактор-видавець – В.Лозинський.

кружок українських артистів – на титулці видання був поданий великий перелік письменників і художників, які нібито співпрацюють з виданням, зокрема С.Бердяєв, М.Вороний, О.Кандиба, Гр. Коваленко, М.Коцюбинський, А.Кримський, О.Маковей, І.Липа, І.Стешенко, В.Стефаник, І.Франко, Г.Хоткевич, Ф.Красицький, О.Сластьон та ін. Більшість злободенних текстів видання друкувалися без підпису.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 303.