Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.04.1914 р. До М. Грушевського

Львів

Варіанти тексту

Засилаю щире поздоровлення високоповажаному і дорогому Пану Професорови Професорові зі святом. Дякую красненько за листа. На жаль з літератури не вийшло нічого тут тепер ані по укр[аїнськи], ані по польськи, що можна б було зрецензувати. «Рада» про мій огляд написала сущу правду – так воно і є, бо я не мав часу дати щось иньше інше, vis major! Друкую вже потроху покажчик до Франка.

З поважаннєм поважанням

В.Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 470.

Рік та місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

«Рада» про мій огляд… – у газеті «Рада», 1914, № 75, вміщено широку рецензію, підписану криптонімом М. З., на видання: «Україна»: Науковий трьох-місячник українознавства. 1914, кн. 1. «Київ.», де увагу кореспондентів у даному випадку привернула така фраза: «Що ж торкається огляду п. В. Дорошенка «Український науковий рух 1913 р.», то тут треба б зазначити, що надто скидається він на сухий бібліографічний покажчик.»

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 266.