Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.04.1910 р. До М. Грушевського

Львів 4.IV.910

Варіанти тексту

Вельми шановний Пане Професоре!

Допись я зладив. Боюсь, чи не зачепив того, що було обговорено вже М.Залізняком. На жаль, не маю потрібних чисел «Села», бо в бібліотеці останнє – ч. 5. Здається, що про економічну діяльність якраз говорив уже Залізняк.

До сього долучую ч. 12 «Села».

З поважаннєм поважанням

Вол. Дорошенко


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 459, арк. 392.

Місце написання встановлено за змістом.

Залізняк Микола (1888-1950) – український громадсько-політичний діяч, публіцист.

«Село» – ілюстрована щотижнева газета для селян і робітників. Виходила у Києві в 1909-1911 роках за редакцією М.Грушевського. Закрита царською адміністрацією. Продовженням «Села» був «Засів».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 228.