Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Днинка» (1885 р.)

Михайло Грушевський - «Днинка» (1885 р.)

Перша сторінка автографа оповідання М. С. Грушевського «Днинка» (15 – 31 травня 1885 р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 262, арк. 66.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 264.

Додаткові фото