Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Я летів до тебе…» (1885 р.)

Михайло Грушевський - «Я летів до…

Сторінка з автографами віршів М. С. Грушевського «Я летів до тебе…», «Ой не п’єцця вино…» (8 – 10 грудня [1885] р.)

Центральний державний історичний архів України (Київ), ф. 1235, оп. 1, спр. 260, арк. 64.

Подається за виданням: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. – Нью-Йорк-Київ: 2000 р., с. 103.