Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

20.04.1927 р. До Ї. Полівки

Київ 20.IV.927

Варіанти тексту

Високоповажаний Колего.

Посилаю Вам рецензію моєї доньки. Чи дістали мого листа, де я Вас питав про її статю статтю для збірника проф[есора] Tillе?

«Česky Narodopisni Věstnik» не посилається нам, на жаль! Дуже просимо організувати обмін, також – коли можна – і з «Český Lid-ом».

З найкращими побажаннями Вам відданий

М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за ксерокопією автографа (ІЛ, ф. 122, № 30, арк. 14).

Місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 284.