Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9.09.1926 р. До Ї. Полівки

Київ 9.ІХ.926

Варіанти тексту

Високоповажаний Колего!

Я одержав Вашого листа і картку. Будемо дуже раді Вашій рецензії на Прим[ітивне] Громадянство. Рецензент Вашої збірки словацьких казок дійсно поскупився місцем, але буде час ширше обговорити її з виходом 3 тому, котрого радо очікуємо. Вашого «Народоп[исного] вістника вісника» не одержуємо, дуже будемо раді отримати, як можна то і за деякі попередні роки. Просимо тільки виразно адресувати: Історичній Секції Академії, ул. Короленка, 37, бо ми тут маємо окрему бібліотеку. Наша академія взагалі має характер асоціяції асоціації установ, доволі слабо зв’язаних між собою і в діяльности діяльності своїй досить незалежних.

Донька моя Катерина, котрій я передав завідуваннє завідування справами фолькльорними фольклорними і етнольогичними етнологічними, радо займеться виконаннєм виконанням Ваших бажань що до обміну з Етногр[афічним] Вістником Вісником і Етногр[афічним] Товариством, виписок про вовчого пастуха і участи участі в збірнику Тілє. Я сконцентрував свою роботу над літературною і політичною історією України XVII в., щоб посунути наперед свою Історію України й Історію укр[аїнської] літератури, і стараюсь не одриватись від неї. Скоро дістанете V том Історії Укр[аїнської] Літератури, потім хочу закінчити IX том «Історії України».

Коли не трудно Вам, просимо постаратися о обмін для нас (на вказану адресу) з «Часописом музея чеського» і з «Науковим Тов[ари]ством».

З щирим привітом М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за ксерокопією авторизованого машинопису (ІЛ, ф. 122, № 30, арк. 12).

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 282 – 283.