Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6.08.1924 р. До Ї. Полівки

6 серпня 1924 р. Київ Київ, 6.VIII.924

Варіанти тексту

Високоповажаний Колего!

Рад був отримати Вашого листа. Дякую дуже за вказівки. Коли се Вас не обтяжить, напишіть мині мені сумарично, коротко, в чім зміст статі статті Rezek-a про флагелянтів в Lumir-y (які факти? чи є тексти флагелянтських пісень і молитов, таких як Chodi pani Maria Alleluja, цитована Веселовским? – Вашу статю статтю в Archiv f[ür] s[lavische] Ph[ilologie] я прочитав).

Коли можна, я просив би змісту статі статті Pervolf, Čechove a Polacy v XV-XVI st., Osvěta III, t. 64, 813 – які головні факти? Чи се факт, що Гус був ректором польської бурси в праж[ському] унів[ерситеті]? Чи є які факти про відносини Єроніма Пражського до Укр[аїнців], або Православних, коли він був у Польщі-Литві.

Вибачте, коли забагато задаю Вам питань і праці, але в Київі Києві майже нема літератури до сих питань.

За кілька тижнів сподіваюсь післати послати Вам книгу «України», до котрої дуже прошу участи участі Вашої і Ваших приятелів.

З високим поважаннєм поважанням М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за ксерокопією автографа (ІЛ, ф. 122, № г30, арк. 8).

Місце написання встановлено за змістом.

фмегелянтихоча у книзі 1997 р. надруковано саме так (і то двічі), я думаю, треба читати «флагелянти» – середньовічна релігійна секта самобичувальників.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 280 – 281.