Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Довідник / Джиджора Іван Миколайович / Листи І. Джиджори до М.… / 16.10.1913 р. До М. Грушевського

До М. Грушевського

3 (16) жовтня 1913 р. Львів 16.Х.1913
X

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Посилаю знова знову кореспонденцію, що назбиралася за сей час. Крім того, що тут посилаю, прийшло ще повідомленнє повідомлення від егзамінацийної екзаменаційної комісії, що міністер міністр іменував П. Професора членом егзамінацийної екзаменаційної комісії і егзаменатором екзаменатором історії для кандидаток женских ліцеїв. Дальше: почтмайстриня з Ясенева дякує за <присланнє прислання> винограду чи що.

А що П. Професор не писали нічого про коректу і гроші, то міркую, що все те має лишитися до приїзду.

Заходив на університет; деякі виклади вже зачалися, більша часть розпочнеться 17 – 18 с[ього] м[ісяця] (н. ст.), але є й такі, що мають розпочатися 24 – 25 с[ього] м[ісяця], а навіть з початком листопада. З огляду на се думаю, що П. Професор можуть приїхати по 20-м жовтня.

Щодо відомостей, то наразі нема таких, з якими би не можна почекати до приїзду. В суботу збирається наше товариство на сходини. Ми постановили написати брошуру від членів попередного попереднього Виділу, і ся справа дефінітивно буде порішена на згаданих сходинах. Дістав ляконічний лаконічний листок від Чикаленка власне в справі такої брошури, але нічого з того не розумію, себто не знаю нічого про мотиви, а воно-то й цікаво.

Прошу вибачити, що трохи спізнився з писаннєм писанням, але я щойно встав з ліжка – був хорий хворий і кілька днів нікуди не виходив, навіть до бібліотеки.

Дома усе гаразд.

Прошу передати мій поклін Паням.

З глибоким поважаннєм поважанням

Іван Джиджора

P.S. Тут великого галасу наробила афера Яцків – Панейко. П. Професор певно вже знають про побитє побиття останнього першим за розбійничий коментарець до передруку статі статті Василька. Своєю дорогою «Рада» загалом глупо веде себе.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 312 – 313 зв.).

Місце написання встановлено за змістом.

Ми постановили написати брошуру від членів попередного попереднього Виділу… - йдеться про брошуру «В обороні правди», видану за підписом: «У Львові, дня 10 грудня 1913 р. Бувші члени виділу Наукового товариства ім. Шевченка Осип Роздольський, Михайло Мочульський, д[окто]р Іван Джиджора» (Текст брошури передруковано: Михайло Грушевський. Наша політика: Матеріяли Матеріали до історії конфлікту в НТШ 1913 р. / Упоряд. Л.Винар, Є.Пшеничний. – Нью-Йорк; Дрогобич, 2003. – С. 186 – 213).

За своїм змістом вона стала відповіддю на всі необгрунтовані закиди, зроблені у виданому анонімно пасквілі «Перед загальними зборами Наукового товариства ім. Шевченка» (У Львові, 25 червня 1913. Комітет громадського добра) (Там само. – С. 168 – 185).

У своєму листі до В.Гнатюка прихильник опозиції Є.Тимченко назвав цю брошуру «обіжник Джиджори і К°» (Листи Євгена Тимченка до Володимира Гнатюка / Публікація П.Баб’яка // ЗНТШ. – Львів, 1992. – Т. 224. Праці філологічної секції. – С. 308). На підставі матеріалів фонду Київського губернського жандармського управління (відомостей про забрання під час арешту автограф М.Грушевського цієї брошури та його свідчення на допитах 1914 – 1915 pp.) С.Панькова висловила думка, що автором тексту «В обороні правди» був сам Михайло Сергійович (Панькова С. Хто був автором брошури «В обороні правди?» // Український історик. – 2006 – 2007. – Ч. 4; 1 – 2. – С. 267 – 274).

У даному корпусі листування, яке подає чимало нових деталей до історії конфлікту в НТШ 1913 р. або уточнює вже відомі, відсутні прямі вказівки про участь М.Грушевського у написанні тексту, хоча і говориться про проблеми його підготовки учнями та відчувається стурбованість вченого його затримкою. Вважаємо, що остаточний висновок про авторство брошури потребує ще докладного вивчення та виявлення нових джерел. Див. також коментар до листа М.Грушевського від 22 (9) грудня 1913 р.

Дістав ляконічний лаконічний листок від Чикаленка власне в справі такої брошури… – Згаданий лист Є. Чикаленка від 28 вересня (ст. ст.) 1913 р. зберігається: ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 116. У ньому Євген Харлампович писав:

«Високоповажаний Іване Миколаєвичу! Вчора у нас була нарада з поводу останніх подій в Науковім т[оварист]ві ім. Шевченка, і ми визнали дуже бажаним, щоб члени бувшого Виділу Т[оварист]ва поспішили виступити з своїм протестом (в формі брошури) проти закидів анонімної брошури, звернених проти професора М.Грушевського».

Раніше, після виходу анонімної брошури «Перед загальними зборами Наукового товариства ім. Шевченка», М.Грушевський своїм планом написання подібної брошури ділився з Є.Чикаленком у своєму листі від 5 серпня (23 липня) 1913 р.:

«В тій гадці, що я вже покінчив і вийшов, зачав я брошюру брошуру – не так в відповідь брошюрі брошурі – бо на анонімну, секретно видану брошюру брошуру трудно відповідати (декотрі мої сочувствователі находять, що я взагалі непотрібно згадав про неї на зборах – треба було ігнорувати, мовляв), – а хотів пояснити в тій записці свою діяльність в Т[оварист]ві, її мотиви і завдання, і причини виходу. Але коли мене намовили не зрікатися зараз, я мусів се відложити.

Гадка була така, що члени бувшого виділу надрукують брошюру брошуру, де відповідять на ріжні різні ті закиди анонім[ної] брошюри брошури, а я – загальну брошюру брошуру, виясняючи свої завдання і мотиви діяльности діяльності. Але тепер все в роз’їзді, і побачимо, що скаже осінь» (Тодійчук О. Листи М. С. Грушевського до Є.Х.Чикаленка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 156).

Але тоді Є.Чикаленко відмовляв М.Грушевського:

«Не вірьте вірте своїм «сочувствователям», бо вони втягнуть Вас у боротьбу, самі вони занадто дрібні, щоб боролись без Вас. Нехай вони пишуть брошюру брошуру в оборону Вас за власними підписами, а коли не напишуть, то зрікайтесь. […]

Вступати ж в боротьбу Вам самим – занизько для Вас; знов кажу, що Ви вище всіх головою і повинні так і триматись. Коли «сочувствователі» мають охоту, нехай боряться, нехай змагаються, але нехай Вас не втягують в сю боротьбу, бо в запалі Ви можете зробити помилковий ступінь, помилкове слово кинути – і за його вхопляться, щоб далі обкидати Вас болотом» (Михайло Грушевський. Наша політика: Матеріяли Матеріали до історії конфлікту в НТШ 1913 р. / Упоряд. Л.Винар, Є.Пшеничний. – Нью-Йорк; Дрогобич, 2003. – С. 220 – 221; лист від 10 серпня (28 липня) 1913 p.).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 267 – 268.

Попередній лист | Перелік листів | Наступний лист

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2018 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 308

Модифіковано : 1.06.2017

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.